Skladatelská soutěž -  ročník 2006

tři kategorie:

A: Mešní ordinarium včetně "Věřím" pro lidový zpěv na český liturgický text . Náročnost celé skladby, přestože bude rozdělena na střídavé úseky schola/lid musí umožnit možnost nacvičení s lidem. Za "český" text Pane, smiluj se je považována i jeho řecká verse (Kyrie-Kriste eleison).

B: Mešní ordinarium pro sbor s účastí lidu na latinský liturgický text. V částech Kyrie, Credo, Santus/Benedictus povinně (v Gloria a Agnus je to doporučené) bude věnován určitý prostor pro zpěv lidu. Pro part lidu bude v této kategorii použit chorál, a to buď Missa mundi (Jednotný kancionál č. 509) nebo Missa De Angelis (Mešní zpěvy str. 957), Credo I (Mešní zpěvy strana 977) nebo Credo III (Jednotný kancionál č. 509 nebo Mešní zpěvy strana 981).

C: Mešní ordinarium pro sbor s účastí lidu na český text, kde části určené pro lid budou vybrány ze zpěvů "ze starých českých graduálů" jak jsou uvedeny v Mešních zpěvech takto: Kyrie str. 442,445,458, Gloria str. 443,450, Credo 464,468,469, Sanctus/Benedictus str. 444,448,451,455, Agnus str. 444,458,459.

 

 Skladby v PDF

kategorie A:

Petr Chaloupský ( * 1964) ( www.chaloupsky.op.cz )

České mešní ordinárium no.2 pro scholu a lid s varhanním doprovodem      

varhany-kyrie-a    varhany-kyrie-b  varhany-gloria  varhany-credo varhany-sanctus  varhany-agnus
 varhany-titul   listky_lid_ str0-0   listky_lid_ str1-6    listky_lid_ str2-5 listky_lid_ str3-4

         

kategorie B:

Petr Chaloupský ( * 1964) ( www.chaloupsky.op.cz )

Missa Mundi - Latinské mešní ordinárium  pro sbor (scholu) a lid s varhanním doprovodem

varhany-titul   varhany-kyrie  varhany-gloria varhany-credo-part1

varhany-credo-part2

varhany-credo-part3

 

varhany-sanctus  varhany-agnus
mundi_sbor.zip listky_lid_ str0-0   listky_lid_ str1-6    listky_lid_ str2-5 listky_lid_ str3-4

 

kategorie C:

Petr Chaloupský ( * 1964) ( www.chaloupsky.op.cz )

České mešní ordinárium no.3 pro scholu a lid s varhanním doprovodem na motivy ze starých graduálů

lístky_pro_lid    varh-sbor-kyrie  varh-sbor-gloria  varh-sbor-credo varh-sbor-sanctus  varh-sbor-agnus
  titulní list-sbor